Om Ulvhøj


Ulvhøj Øko-brug er et lille landbrug, beliggende lidt øst for Landsbyen Serritslev, mellem Brønderslev og Hjørring, på 11,8 ha. (ca. 14 fodboldbaner).

Derudover er der lejet ca. 10 ha naturgræs der er beliggende i Nørre Å-dalen.

Ejendommen blev købt af os i 1982 og blev de første år drevet som konventionelt fritidslandbrug.

I en periode havde vi da større grønsagsproduktion der blev afsat gennem GASA.

Denne produktion blev indstillet i 1988 og herefter blev jorden bortforpagtet indtil 1998.

I 1999 blev driften omlagt til økologi og der blev etableret en mindre kødkvægsbesætning.

Gennem årene er dyrebestanden udvidet og i dag omfatter denne ammekøer, får, heste, grise, kaniner og diverse fjerkræ.

Såfremt du / I har lyst er du / I velkomne til en rundvisning på stedet, efter forudgående aftale.

Ulvhøj Økobrug er anbefalet på VisitNordjyllands oversigt: Gårdbutikker i Nordjylland

Kontrolrapport

Virksomheden modtager tilskud i forbindelse med økologisk drift samt pleje af græs og naturarealer, da vi ønsker at producere fødevarer uden brug af kunstgødning samt pesticider samt gennem naturpleje at øge biodiversiteten på vore arealer.

EU logo